Uvjeti korištenja

Dobrodošli na uniteddogs.com, online mjesto za druženje pasa i ljubitelja pasa, kojim upravlja United Dogs and Cats Ltd (registrirani u Europi, u Estoniji). Uporabom web stranice uniteddogs.com prihvaćate i obvezujete se na sljedeće uvjete ("Uvjeti korištenja"). Ništa u ovim Uvjetima korištenja neće prenositi bilo kakva prava korisnicima trećih strana.

Promjene na Uvjete korištenja uniteddogs.com

Zadržavamo pravo na izmjenu ili ukidanje usluge uniteddogs.com zbog bilo kojeg razloga i bez prethodne najave, bez odgovornosti Vama, bilo kojem članu ili bilo kojoj trećoj osobi. Također zadržavamo pravo na povremenu izmjenu ovih Uvjeta korištenja bez prethodne najave. Odgovorni se za povremeno provjeravanje ovih Uvjeta korištenja tako da budete upoznati s bilo kakvim izmjenama.

Podobnost i registracija

Morate imati najmanje 14 godina da biste koristili usluge uniteddogs.com. Registracijom na uniteddogs.com servis, izjavljujete i jamčite da imate najmanje 14 godina i da ste u stanju razumjeti, pristati i udovoljiti ovim Uvjetima uporabe. Osim toga, morate pružiti istinite, točne i potpune podatke za registraciju da biste bili član uniteddogs.com.

Kao dio postupka registracije, upitat će Vas se da odaberete korisničko ime i zaporku i bit ćete odgovorni za sve aktivnosti koje e dogode pod Vašim korisničkim imenom te za sigurno čuvanje VAše zaporke. Možemo odbiti ili Vam zabraniti korisničko ime koje predstavlja nekog drugog, ili je zaštićena robna marka ili je zaštićeno autorskim pravom, ili je vulgarno, uvredljivo ili na drugi način nedolično, po našem nahođenju.

Odgovarajuće ponašanje i sadržaj, samo osobna uporaba

Uniteddogs.com servis je dostupan samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu. Tvrtke, organizacije ili druge pravne osobe ne smiju koristiti uniteddogs.com servis u bilo koju svrhu.

Ne smijete koristiti uniteddogs.com servis u bilo kakve nezakonite ili neodobrene svrhe. Međunarodni korisnici se slažu poštovati sva lokalna pravila vezana za online ponašanje i prihvatljivi sadržaj, uključujući zakone koji reguliraju i izvoze podatke iz vaše zemlje. Vi ste također odgovorni za svoje ponašanje s sve podatke, tekst,informacije, fotografije, poveznice i druge sadržaje ("Materijali") koje pošaljete, objavite i prikazane na uniteddogs.com servisu.

Možemo, ali nismo dužni, ukloniti materijale koje po svom nahođenju ocijenimo kao nezakonite, koji navode na prijevaru, prijeteće, klevete, pogrdne, opscene ili na drugi način kažnjive, ili povrede autorskih i drugih prava bilo koje strane u ovim Uvjetima korištenja.

Drugi primjeri protuzakonite ili neodobrene uporabe uključuju ali nisu ograničeni na:

 • izmjenu, prilagođavanje, prilagodbu, prijevod ili obrnuti inženjering bilo kojeg dijela uniteddogs.com servisa;
 • uklanjanje upozorenja o autorskim, trgovačkim i drugim pravima vlasništva koja su sadržana na uniteddogs.com servisu;
 • uporaba bilo kakvog robota, pauka, programa za pretraživanje/skidanje ili drugog uređaja ili indeksiranje bilo kojeg dijela uniteddogs.com servisa;
 • sakupljanje bilo kakvih informacija o drugim članovima (uključujući korisnička imena i/ili adrese e-pošte) za nedozvoljene svrhe;
 • reformatiranje ili uokvirivanje bilo kojeg dijela web stranica koje su dio uniteddogs.com servisa;
 • otvaranje korisničkih računa automatskim načinima ili s lažnim ili kažnjivim namjerama;
 • stvaranja ili prenošenja neželjene elektronske komunikacije kao što je "spam," ili mrežnih pisama drugim Članovima ili upletanje na drugi način u uživanje drugih Članova u ovom servisu;
 • slanje materijala bilo kojim trećim osobama bez prethodne pismene potvrde te treće strane;
 • usmjeravanje bilo kojeg korisnika (na primjer, poveznicama) to na bilo koje materijale bilo koje treće strane bez prethodnog pismenog odobrenja te treće strane;
 • slanje materijala koji lažno izražavaju ili navode na pomisao da takve materijale sponzorira ili za njih jamči uniteddogs.com;
 • slanje materijala koji krše, ne odgovaraju ili povređuju intelektualno vlasništvo, publicitet, privatnost ili druga prava vlasništva bilo koje strane;
 • prenošenje bilo kakvih virusa, crva, oštećenja, trojanskih konja ili drugih stavki koje uništavaju;
 • slanje materijala koji su nezakoniti ili promiču nezakonite aktivnosti; ili
 • slanje lažnih ili obmanjujućih informacija

Iako uniteddogs.com zabranjuje takvo ponašanje i sadržaj na svojoj stranici, shvaćate i obvezujete se da svejedno možete biti izloženi takvim materijalima i da koristite unitedogs.com servis na svoj rizik.

Prava vlasništva Uniteddogs.com

Uniteddogs ne tvrdi posjedovanje nikakvog prava vlasništva u bilo kakvim materijalima koje vi pošaljete, objavite, prikažete na ili preko Uniteddogs servisa ili Uniteddogs.com web stranice. Nakon slanja, objave ili prikazivanja materijala na ili kroz Uniteddogs servise ili na Uniteddogs.com web stranici, možete nastaviti posjedovati svo pravo vlasništva nad takvim materijalima te nastaviti imati pravo uporabe Vaših materijala na bilo koji način odaberete. Slanjem, objavom ili prikazivanjem bilo kakvih materijala na ili kroz Uniteddogs servis, ovime dajete Uniteddogsu ograničeno odobrenje za uporabu, izmjenu, javnu izvedbu, javno prikazivanje, reprodukciju i distribuciju takvih materijala isključivo na Uniteddogs servisu.

United Dogs and Cats Ltd i njegove podružnice i vlasnici licence zadržavaju sva prava na uniteddogs.com web stranicu i samu uslugu, koja sadrže informacije o pravu vlasništva i povjerljive informacije koje su zaštićene primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu i drugim zakonima. Osim ako imate izričito odobrenje uniteddogs.coma, ne smijete kopirati, izmjenjivati, objavljivati, prenositi, distribuirati, izvoditi, prikazivati ili prodavati bilo koje dijelove zakonom zaštićenih informacija uniteddogs.coma. Logotip Uniteddogs.coma i "uniteddogs.com" su zaštićene robne marke United dogs and cats Ltd.

Smjernice o privatnosti

Naše sakupljanje i uporaba osobnih informacija je rukovođena našim Smjernicama o privatnosti. Kliknite ovdje da biste pregledali Smjernice o privatnosti uniteddogs.coma . Razumijete i slažete se da uniteddogs.com može pristupiti Vašim podacima, sačuvati ih te otkriti ih kao i sadržaje Vašeg računa ako to bude potrebno po zakonu ili u dobroj vjeri da je čuvanje pristupa ili očuvanje takvih podataka razumno potrebno za pridržavanje pravnih postupaka ili zaštitu prava i vlasništva uniteddogs.coma, njegovih podružnica ili javnosti.

Odricanje od jamstva

uniteddogs.com i njegove podružnice, vlasnici licenca, partneri, dobavljači, konzultanti i agenti se odriču bilo kakve odgovornosti za točnost, sadržaj, potpunost, zakonitosti, pouzdanosti ili operabilnosti ili dostupnosti informacija o materijalima koji su prikazani na uniteddogs.com servisu. Uniteddogs.com se odriče svih odgovornosti za ponašanje bilo kojeg člana.

UNITEDDOGS.COM SERVIS I SVI MATERIJALI, INFORMACIJE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVE INFORMACIJE ILI MATERIJALE DOBIVENE ILI KOJIMA SE PRISTUPILO KROZ UNITEDDOGS.COM SERVISE), OVDJE SADRŽANI PROIZVODI I USLUGE SU PRUŽENI „KAKO JESU“, BEZ IKAKVOG JAMSTVA. UNITEDDOGS.COM SE IZRIČITO DO KRAJA ODRIČE, DO OPSEGA DOZVOLJENOG ZAKONOM, SVIH IZRAŽENIH, PODRAZUMIJEVANIH I ZAKONSKIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA, JAMSTVO UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ODGOVARAJUĆOJ SVRSI TE NEPOVRIJEĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA. Neke države ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničavanje podrazumijevanih jamstava, pa se gore navedena odricanja i izuzimanja jamstva ne odnose na Vas.

PRISTAJETE KORISTITI UNITEDDOGS.COM SERVIS POTPUNO NA SVOJ RIZIK.

Odricanje od odgovornosti i naknade štete

Pristajete odricanje od odgovornosti i naknade štete od uniteddogs.com od i protiv odštetnih zahtjeva bilo koje treće strane a do kojeg dolazi ili je na bilo koji način povezana s Vašom uporabom uniteddogs.com servisa, uključujući svaku odgovornost od odšteta, gubitaka, oštećenja (stvarnih i posljedičnih), tužbi, presuda, sudskih troškova i naknada odvjetnicima, svake vrste i prirode.

Ograničenje od odgovornosti

NI POD KOJIM UVJETIMA UNITEDDOGS.COM NEĆE BITI ODGOVORAN ZA SVE NEIZRAVNE, SLUČAJNE. POSLJEDIČNE, POSEBNE TROPKOVE ILI PRIMJERE TROŠKOVA DO KOJIH DOĐE ZBOG ILI U SVEZI UPORABE UNITEDDOGS.COM SERVISA, BEZ OBZIRA NA TO JE LI UNITEDDOGS.COM OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ODŠTETNIH ZAHTJEVA. TAKVO OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI ĆE SE PRIMJENJIVATI (I) AKO SU ODŠTETNI ZAHTJEVI UTEMELJENI NA UPORABI ILI ZLOPORABI TE POUZDANJU NA UNITEDDOGS.COM SERVIS, NA NEMOGUĆNOSTI UPORABE UNITEDDOGS.COM SERVISA ILI NA PREKIDU, UKIDANJU ILI GAŠENJU UNITEDDOGS.COM SERVISA (UKLJUČUJUĆI TAKVE ŠTETE NASTALE OD STRANE TREĆIH OSOBA), TE (II) BEZ OBZIRA NA BILO KAKAV PROPUST OSNOVNE SVRHE BILO KAKVG OGRANIČENOG PRAVNOG LIJEKA I DO MJERE DOPUŠTENE ZAKONOM. Neke države ne odobravaju odricanje od ili ograničavanje slučajnih ili posljedičnih šteta, tako da se gore navedeno ograničenja i odricanja možda ne odnose na Vas. NI POD KOJIM UVJETIMA UNITEDDOGS.COM NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJI IZNOS KOJI NADILAZI JEDNU TISUĆU DOLARA ($1000.00).

Uvjeti i prekid

Ovi uvjeti uporabe će se odnositi na Vašu uporabu uniteddogs.com servisa. Možemo neposredno ukinuti vaše članstvo bilo kada, zbog bilo kojeg razloga. Jednom kad se Vaše članstvo ukine, nećete imati pravo na uporabu uniteddogs.com servisa. Naša prava vlasništva, odricanje od jamstva, odštete, ograničenje od odgovornosti i razne odredbe će nadživjeti bilo kakvo dokidanje Vašeg članstva.

Obavijesti

Uniteddogs.com Vam može slati obavijesti vezane za uniteddogs.com usluge ili ove Uvjete uporabe redovitom poštom, elektronskom poštom ili objavama na ovoj web stranici.

Razno

Ako zbog bilo kojeg razloga nadležni sud za bilo koju odredbu ili dio Uvjeta korištenja ustanovi neprovedivim, preostali dio Uvjeta korištenja će ostati na snazi. Nećete pripisivati ove Uvjete uporabe ili im pripisivati bilo koja prava ili delegirati bilo kakve ovdje sadržane obveze, u cijelosti ili djelomično, dragovoljno ili po zakonu, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja. Svako nasilno dodjeljivanje ili delegacija će biti ništavni i neće biti pravomoćni.

Bez ograničenja trenutnog, ni pod kojim uvjetima uniteddogs.com se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo odgađanje ili greška u radu do koje dolazi direktno ili indirektno zbog više sile, sila ili uroka izvan razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući na, greške s Internetom, kvarove u računalnoj opremi, kvarove u telekomunikacijskoj opremi, kvarove druge opreme, nestanak električne energije, udare, štrajkove, pobune, ustanke, građanske neposluhe, nedostatke rada ili materijala, požare, poplave, oluje, eksplozije, višu silu, rad, vladina djelovanja, naredbe domaćih ili stranih sudova i tribunala, nedjelotvornost trećih strana, gubitka ili promjena u toplini, grijanju ili klima-uređaja.

Ovi uvjeti korištenja čine cijeli ugovor između Vas i uniteddogs.com i u smislu ovog predmeta nadilazi i zamjenjuje sve prethodne ili privremene dogovore ili ugovore, pismene ili usmene, vezano za taj predmet. Svako odricanje od bilo koje odredbe Uvjeta uporabe od bilo koje strane će biti pravomoćno samo ako je u pismenom obliku i potpisano od te strane.

Smjernice o autorskim pravima

Ne smijete slati, objavljivati, distribuirati ili reproducirati na bilo koji način materijal zaštićen autorskim pravima, zaštićene robne marke ili druge zakonom zaštićene informacije koje pripadaju drugim bez dobivanja prethodnog pismenog odobrenja vlasnika takvih zaštićenih prava.