Unitedcats.com wordt beheerd door bezige poten, een klein team genaamd United Pets Ltd (officieel geregistreerd in Estland, Europa).

Misschien wil je in contact komen met ons via service, maar als we geen antwoord geven, zijn we waarschijnlijk bezig om nieuwe leuke dingen toe te voegen aan Unitedcats.