Warunki Użytkowania Serwisu

Witamy na uniteddogs.com, internetowym serwisie społecznościowym dla psów i ich miłośników, prowadzonym przez United Dogs and Cats Ltd (firma zarejestrowana w Europie, w Estonii). Korzystając ze strony uniteddogs.com, akceptujesz i zgadzasz się na ograniczenia wynikające z wymienionych poniżej warunków i zasad („Warunki Użytkowania Serwisu”). Żaden fragment Warunków Użytkowania Serwisu nie powinien odnosić się do interesów osób trzecich.

Zmiany w Warunkach Użytkowania Serwisu uniteddogs.com

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i usunięcia serwisu uniteddogs.com bez podawania przyczyny, ponoszenia odpowiedzialności przed Tobą, innymi użytkownikami oraz osobami trzecimi. Zastrzegamy sobie także prawo do zmieniania Warunków Użytkowania Serwisu, od czasu do czasu, bez uprzedzania o modyfikacji. Odpowiedzialność za zaznajamianie się ze zmianami w Warunkach Użytkowania Serwisu spoczywa na Tobie.

Warunki rejestracji

Musisz mieć ukończone 13 lat aby zarejestrować się w serwisie uniteddogs.com. Rejestrując się w serwisie uniteddogs.com potwierdzasz, ze masz ukończone 13 lat, oraz że zrozumiałeś/aś i zaakceptowałeś/aś Warunki Użytkowania Serwisu. Dodatkowo wymagane jest przedstawienie prawdziwych i kompletnych informacji, aby zostać użytkownikiem uniteddogs.com.

Częścią procesu rejestracyjnego jest wybranie nazwy użytkownika oraz hasła dostępu; będziesz odpowiedzialny/a za wszelkie działania dokonywane pod Twoją nazwą użytkownika oraz za bezpieczeństwo Twojego hasła. Możemy odrzucić nazwę użytkownika, która uosabia kogoś innego, jest lub może być zastrzeżonym znakiem handlowym lub pod ochroną praw własności, jest wulgarna, obraźliwa bądź nieodpowiednia w inny sposób, według naszego osobnego osądu.

Profile zwierząt

 • Stworzenie profilu zwierzęcia oznacza, że jesteś właścicielem/ką tego zwierzęcia, oraz że potwierdzasz, iż masz prawo do publikowania jego zdjęć i nie wiąże się to z pogwałceniem praw autorskich.
 • Na każde zwierzę przypada jeden profil. Nie możesz umieszczać więcej niż jednego zwierzęcia pod jednym profilem.
 • Profile psów należy umieszczać na stronie uniteddogs.com, a kotów na unitedcats.com. Przepraszamy, ale na razie inne zwierzęta nie mogą posiadać swoich profili.

Prawidłowe użytkowanie serwisu, jedynie do użytku osobistego

Serwis uniteddogs.com został stworzony jedynie do niekomercyjnego użytku osobistego. Wszelkiego rodzaju organizacje, firmy oraz inne osoby prawne nie mogą korzystać z serwisu uniteddogs.com w jakikolwiek sposób.

Nie możesz korzystać z serwisu uniteddogs.com w jakikolwiek nielegalny i niezgodny z prawem sposób. Użytkownicy zagraniczni zgadzają się na respektowanie lokalnego prawa obejmującego działania online oraz dopuszczalną zawartość serwisów internetowych, w tym prawa dotyczącego rozpowszechniania danych z Twojego kraju zamieszkania. Jesteś odpowiedzialny/a za Twoje działania online, przesyłanie Twoich danych, tekstów, informacji, zdjęć, linków oraz innej zawartości ("Materiałów") które umieszczasz i publikujesz w serwisie oraz na forach internetowych uniteddogs.com.

Możemy, ale nie jesteśmy zobligowani, usunąć Materiały, które uznamy za niezgodne z prawem, nieuczciwe, stanowiące zagrożenie, znieważające, oszczercze, wulgarne, budzące sprzeciw w inny sposób, lub naruszające i/lub pogwałcające własność intelektualną jakichkolwiek stron, lub inne prawa własnościowe, lub Warunki Użytkowania Serwisu.

Pozostałe (wybrane) przykłady niezgodnego z prawem i/lub nielegalnego użytkowania:

 • modyfikacja, adaptacja, tłumaczenie, lub ponowne programowanie jakiejkolwiek zawartości serwisu uniteddogs.com;
 • usuwanie jakichkolwiek informacji dotyczących prawa autorskiego, prawa własności, prawa handlowego zawartych w lub na stronie uniteddogs.com;
 • używanie jakiegokolwiek oprogramowania umożliwiającego pobieranie lub indeksowanie jakichkolwiek elementów serwisu uniteddogs.com;
 • zbieranie jakichkolwiek informacji o innych Użytkownikach (wliczając nazwę użytkownika i/lub adres e-mail) dla nielegalnych celów;
 • zmiana wyglądu i kompozycji jakichkolwiek elementów stron internetowych, które SA częścią serwisu uniteddogs.com;
 • tworzenie kont użytkownika za pomocą programów do automatycznego tworzenia kont, lub tworzenie kont fałszywych;
 • tworzenie lub wysyłanie niechcianych informacji elektronicznych, takich jak spam czy „łańcuszki mailowe” do innych użytkowników, lub w jakikolwiek zakłócających komfortowe użytkowanie serwisu przez Użytkowników;
 • umieszcznie jakichkolwiek Materiałów należących do osób trzecich, bez zgody tych osób trzecich;
 • przekierowywanie (np. za pomocą linków) użytkowników do Materiałów należących do osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody tych osób trzecich;
 • umieszczanie Materiałów, które niezgodnie z prawdą zostały oznaczone jako sponsorowane lub zatwierdzone przez serwis uniteddogs.com;
 • umieszczanie Materiałów, które naruszają, sprzeniewierzają lub pogwałcają własność intelektualną, jawność, prywatność lub jakiekolwiek prawa własności jakichkolwiek stron;
 • przesyłanie wirusów komputerowych, „koni trojańskich”, robaków lub jakiegokolwiek innego szkodliwego oprogramowania;
 • umieszczanie jakichkolwiek Materiałów, które są niezgodne z prawem, lub które promują lub zachęcają do niezgodnych z prawem działań;
 • umieszczanie nieprawdziwych lub mylących informacji

Mimo iż serwis uniteddogs.com zabrania wymienionych powyżej działań i umieszczania powyżej wymienionej zawartości, rozumiesz i zgadzasz się, że mimo to możesz być wystawiony/a na skutki wyżej wymienionych działań jak i oglądanie wyżej wymienionej zawartości, na własne ryzyko.

Prawa własności na Uniteddogs.com

Uniteddogs nie rości sobie żadnych praw do Materiałów i postów, które umieszczasz lub prezentujesz w serwisie Uniteddogs i/lub na stronie internetowej uniteddogs.com. Po umieszczeniu lub prezentacji Materiałów i postów, które umieszczasz za pomocą serwisu Uniteddogs lub na stronie internetowej uniteddogs.com, zachowujesz prawa własności do tych Materiałów oraz do używania ich w jakikolwiek inny sposób. Umieszczając lub prezentując Materiały bądź posty, na lub za pomocą serwisu Uniteddogs, udzielasz Uniteddogs ograniczonych praw użytkowania, modyfikacji, formy publikacji i prezentacji, reprodukcji i dystrybucji tych Materiałów, wyłącznie na serwisie Uniteddogs.

United Dogs and Cats Ltd i jego współpracownicy oraz licencjodawcy posiadają i utrzymują wszystkie prawa na stronie internetowej uniteddogs.com oraz na serwisie Uniteddogs, które zawierają prawa własności i informacje niejawne, które są chronione przez właściwe prawa własności intelektualnej lub inne. Poza przypadkami szczególnych zezwoleń, wydanych przez uniteddogs.com, nie wolno ci kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, używać, prezentować lub sprzedawać jakichkolwiek elementów będących własnością uniteddogs.com. Logo Uniteddogs.com oraz nazwa domeny "uniteddogs.com" SA znakami zastrzeżonymi United dogs and cats Ltd.

Polityka Ochrony Prywatności

Zbieranie i użytkowanie prywatnych danych jest zarządzana przez naszą Politykę Ochrony Prywatności. Kliknij by wyświetlić Politykę Ochrony Prywatności uniteddogs.com. Zrozumiałeś/aś i zgodziłeś/aś się, że uniteddogs.com może uzyskać dostęp, przechowywać i ujawniać Twoje dane osobiste oraz zawartość Twojego konta, jeśli będzie to wymogiem prawa, bądź w dobrej wierze, iż przechowywanie lub ujawnianie tych informacji jest niezbędne aby współpracować z wymogami prawa lub chronić prawa i własność uniteddogs.com, jego współpracowników lub społeczeństwa.

Ograniczenie gwarancji

uniteddogs.com i jego współpracownicy, licencjodawcy, partnerzy, dostawcy, konsultanci i pośrednicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ścisłość, zawartość, kompletność, legalność, rzetelność, operatywność lub dostępność informacji lub materiałów umieszczanych na serwisie uniteddogs.com. Uniteddogs.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania jakiegokolwiek Użytkownika.

SERWIS UNITEDDOGS.COM, WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE (WLICZAJĄC, BEZ OGRANICZEŃ, WSZYSTKIE MATERIAŁY I INFORMACJE ZDOBYTE, LUB DO KTÓRYCH UZYSKANO DOSTĘP, PRZEZ SERWIS UNITEDDOGS.COM), PRODUKTY I USŁUGI INCLUDED W NIM ZAWARTE SĄ DOSTARCZANE W SPOSÓB"AS IS," BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. UNITEDDOGS.COM ZRZEKA SIĘ, W MAKSYMALNYM OBSZARZE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, JAWNYCH, DOROZUMIANYCH I STATUTOWYCH GWARANCJI, ZAWIERAJĄCYCH, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE PRAWA HANDLOWEGO, ZDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA ORAZ NIE POGWAŁCANIA PRAW WŁASNOŚCI. Niektóre państwa nie zezwalają na pomijanie lub ograniczanie powyższych gwarancji, więc powyższe ograniczenia gwarancji i wyjątki mogą nie dotyczyć Twojej osoby.

ZGADZASZ SIĘ, IŻ UŻYWASZ SERWIS UNITEDDOGS.COM WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

Ochrona przed wyrządzaniem szkód i wypłacaniem odszkodowania

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU UNITEDDOGS.COM NIE PONOSI PRZED TOBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE NIEBEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB UMYŚLNE SZKODY POWSTAJĄCE W WYNIKU LUB POPRZEZ UŻYTKOWANIE SERWISU UNITEDDOGS.COM, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UNITEDDOGS.COM BYŁ OSTRZEŻONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKOWYCH SZKÓD. TEGO TYPU OGRANICZENIE GWARANCJI MA MIEJSCE GDY(I) SZKODY POWSTAJĄ PRZEZ UŻYTKOWANIE LUB NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE (BĄDŹ W RELACJI DO UŻYTKOWANIA) SERWISU UNITEDDOGS.COM, PRZEZ NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA SERWISU UNITEDDOGS.COM LUB PRZEZ PRZERWANIE, ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA SERWISU UNITEDDOGS.COM (WLICZAJĄC SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE), WLICZAJĄC TAKŻE(II) NIEDOPATRZENIA W ISTOTNYCH ELEMENTACH JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH W GRANICACH OKREŚLONYCH PRZEZ PRAWO. Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczanie lub pomijanie przypadkowych lub umyślnych szkód, wiec powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie dotyczyć Twojej osoby. W ŻADNYM WYPADKU UNITEDDOGS.COM NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ PRZED TOBĄ NA SUMĘ PRZEKRACZAJĄCĄ TYSIĄC DOLARÓW AMERYKAŃSKICH ($1000.00).

Warunki usunięcia konta

Niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu dotyczą używania serwisu uniteddogs.com przez Ciebie. Możemy usunąć Twoje konto w każdym momencie i z każdego powodu. Kiedy Twoje konto zostanie usunięte, nie będziesz miał/a prawa korzystać z serwisu uniteddogs.com. Nasze prawa własności, ograniczenia gwarancji, zabezpieczenia, ograniczenia odpowiedzialności i inne klauzule będą trwać niezależnie od usunięcia Twojego konta.

Uwagi

Uniteddogs.com może dostarczyć Ci informacje dotyczące serwisu uniteddogs.com lub Warunków Użytkowania Serwisu poprzez pocztę, e-mail, lub wiadomości na tej stronie.

Informacje dodatkowe

Jeśli z jakichś powodów właściwy sąd oceni jakąkolwiek klauzulę, bądź fragment, Warunków Użytkowania Serwisu za niezaskarżalną, pozostała część Warunków Użytkowania Serwisu pozostanie w pełni obowiązująca. Nie możesz zrezygnować z tych Warunków Użytkowania lub jakichkolwiek innych praw oraz nie możesz stosować żadnych sprzeciwów wobec tychże, we fragmentach lub w całości, niezależnie czy w wyniku osobistych chęci czy w wyniku działania prawa, bez naszej uprzedniej zgody pisemnej. Jakikolwiek domniemany sprzeciw lub zrzeczenie się tego typu będzie nieważne i nie będzie miało żadnych efektów.

Nie licząc powyższych ograniczeń, uniteddogs.com w żadnym wypadku nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia działania lub awarie, wynikające pośrednio lub bezpośrednio z przyczyn naturalnych, sił lub wypadków wykraczających poza możliwą kontrolę, wliczając, bez ograniczeń, awarie Internetu, sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, innego sprzętu, dostaw elektryczności, strajki, spory dotyczące umów o pracę, bunty, powstania, zamieszki społeczne, brak środków do pracy, pożary, powodzie, burze, eksplozje, działania sił wyższych, wojnę, działania władz, wyroki lokalnych lub zagranicznych sądów, czy trybunałów, nie wypełnienie umowy przez osoby trzecie, straty lub wahania w dostawach ciepła, światła lub klimatyzacji.

Niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu ustalają całość umowy pomiędzy tobą a uniteddogs.com, nakazując respektowanie niniejszych warunków umowy oraz zastępują wszystkie uprzednie lub współczesne porozumienia lub umowy, pisemne bądź ustne, dotyczące powyższych warunków umowy. Jakiekolwiek zrzeczenie się jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, przez stronę umowy, jest możliwe jedynie na piśmie, podpisanym przez daną stronę.

Prawo autorskie

nie wolno ci umieszczać, modyfikować, rozpowszechniać lub reprodukować, w żaden sposób, jakiegokolwiek materiału chronionego prawem autorskim lub innymi prawami własności oraz zastrzeżonych znaków handlowych, należących do innych osób, bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody właściciela tych praw. Uniteddogs.com uznaje prawa autorskie innych osób. Naszym obowiązkiem jest reagować na doniesienia o przypuszczalnym pogwałceniu tych praw, znajdującym odniesienie w „Digital Millennium Copyright Act”. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dzieło zostało skopiowanie w sposób, który pogwałca prawo autorskie lub wiesz o jakimkolwiek niezgodnym z tym prawem materiale na stronie internetowej, prosimy o kontakt z nami i dostarczenie następujących informacji: elektronicznego lub fizycznego podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela praw autorskich; opisu dzieła chronionego prawem autorskim, co do którego domniemasz naruszenia tychże praw; danych miejsca, w którym znajduje się dzieło, co do którego domniemasz naruszenia praw autorskich (wliczając adres URL/zrzut ekranu); Twojego adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail; pisemnego oświadczenia, iż działasz w dobrej wierze, informując, iż dane działanie jest nieautoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawa; oświadczenia, że powyższe informacje są prawdziwe i sporządzone przez Ciebie, jako osobę będącą właścicielem praw autorskich lub uprawnioną do reprezentowania właściciela tychże praw, sporządzone ze świadomością konsekwencji prawnych, za składanie fałszywych informacji.